Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Konkurs

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie: I. W zakresie kompleksowych … Więcej

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie: 1) kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych … Więcej

Nabór na stanowisko pielęgniarki

Oferta pracy

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki . Oferujemy: Główne zadania: Pielęgniarka onkologiczna jest najbliżej pacjenta, pielęgnuje go, roztacza opiekę, zapewnia bezpieczeństwo i komfort psychiczny, dostarcza niezbędnych informacji, edukuje w kwestiach zdrowia i choroby, w szczególności: Wymagania: Prosimy o wysyłanie listu motywacyjnego i CV (zawierających zgodę na przetwarzanie … Więcej