SZKOŁA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN – VIII EDYCJA

Zapraszamy na ósmą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Zajęcia rozpoczynamy 02  października 2014 r. Terminy spotkań wtorki i czwartki od godziny 15.00.  Czas trwania zależy od tematyki poruszanej na zajęciach i formy  w jakiej będą przebiegały (wykłady, warsztaty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy w kuluarach, ćwiczenia). Do tej pory odbyło się siedem edycji. Każda z nich składała się z 16 spotkań z tematyką według zaplanowanego harmonogramu. Uczestnicy mogli zapisać się  do Dziennika, który umożliwił otrzymanie certyfikatów uczestnictwa. Pod koniec trwania poszczególnych zajęć rozdawano ankiety ewaluacyjne, które wypełnili wszyscy chętni słuchacze. Ich analiza umożliwiła weryfikację poruszanej tematyki … Więcej

Rynek Zdrowia-Breast Cancer Unit w Szczecinie: tak działa pierwszy ośrodek z akredytacją

W Polsce działa już kilka ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi, ale nasze Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi jest na razie jedyną w kraju jednostką certyfikowaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS) – mówi w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Małgorzata Talerczyk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Treść artykułu dostępna w poniższym linku : http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Breast-Cancer-Unit-w-Szczecinie-tak-dziala-pierwszy-osrodek-z-akredytacja,141277,1013.html

Superekspresem do leczenia

Minister zdrowia ogłosił plan poprawy sytuacji pacjentów onkologicznych. Ma być szybka diagnostyka i szybkie leczenie… Zielona karta ma otwierać drzwi do specjalistów. Silnym wsparciem systemu mają zaś stać się lekarze rodzinni. O propozycjach ministra rozmawiamy z dr Małgorzatą Talerczyk, dyrektorem ds. lecznictwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Pełna treść artykułu

3 miejsce ZCO w Rankingu „Bezpieczny Szpital 2013”

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii utrzymało 3 pozycję wśród szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych w ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny Szpital 2013” organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (X edycja). W bieżącym roku ZCO uzyskało 898,31 pkt. na 1000 możliwych poprawiając ubiegłoroczny wynik o ponad 22 pkt. (876 pkt. w roku 2012). Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zajęło 1 miejsce w województwie Zachodniopomorskim.

ZCO w Szczecinie zatrudni Elektryka automatyka

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zatrudni ELEKTRYKA AUTOMATYKA Wymagania: – uprawnienia SEP do 1 kV (mile widziane powyżej 1 kV) wraz z obsługą agregatów prądotwórczych, – umiejętność czytania dokumentacji projektowej, – znajomość oprogramowania MS Office, – wykształcenie średnie lub wyższe Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Oferty należy składać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia do Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, (tel. 0-91-42-51-421)

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ŚRODKA TRWAŁEGO PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada następujący składnik mienia ruchomego do sprzedaży: Dystrybutor napojów Santos – cena sugerowana netto 1 568,25 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 25/100). Warunki sprzedaży określone zostały w Regulaminie Sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Szczegółowe informacje na temat składników majątku ruchomego można uzyskać w siedzibie  Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Żywienia (budynek Kuchni), nr tel.: 91 42 … Więcej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zarejestrowane w EMAS

W dniu 28 czerwca 2013 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zostało zarejestrowane w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) pod numerem PL 2.32-003-44. Jest obecnie 39 organizacją w Polsce posiadającą prawo do stosowania logo EMAS, poświadczającego spełnienie najwyższych wymagań w zakresie zarządzania w obszarze ochrony środowiska. http://www.gdos.gov.pl/News/view/6696/Kolejna_organizacja_zarejestrowana_w_EMAS http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/4889/

Aktualny harmonogram Szkoły dla Pacjentów onkologicznych i ich rodzin

Zmiana dotyczy dni 25.04.2013 i 09.05.2013 r. Zapraszamy od godz. 15.00 zgodnie z poniższym planem zajęć. Czwartek – 11.04.2013 „Rehabilitacja blizn pooperacyjnych” – mgr Ilona Charęza Nowoczesne rozwiązania dla kobiet po leczeniu choroby nowotworowej piersi -prezentacja produktów pielęgnacyjnych Beata Daczyszyn  – przedstawiciel medyczny firmy Amoena Wtorek-16.04.2013 „Odżywianie w chorobie nowotworowej” dr  Katarzyna Hetman Warsztaty żywieniowe– wskazówki dietetyka mgr Joanna Kopińska Spotkanie z Panią Anną Ostaszewską— przedstawicielem firmy Nutricia i przedstawienie produktów do żywienia w chorobie nowotworowej z projekcją filmu Czwartek – 18.04.2013 „Metody zachowania płodności w chorobie nowotworowej” „ Życie seksualne w chorobie nowotworowej” dr  Tomasz Bączkowski Wtorek – 23.04.2013 … Więcej