PZU – Z myślą o bezpieczeństwie

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 zrealizowało w maju 2013 roku zadanie pn.: Wykonanie i montaż systemu wizualizacji pożaru, w postaci  tablicy synoptycznej systemu sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniu pracowników ochrony w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Zadanie zostało wykonane przy finansowym udziale PZU … Więcej

ogłoszenie o zbyciu środków trwałych

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada następujące składniki mienia ruchomego do sprzedaży: 1. Krajalnica typu MKP-11.7 – cena sugerowana 1 960,31 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 31/100). 2. Dystrybutor napojów Santos – cena sugerowana 1 568,25 … Więcej