Konkurs w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Szczegółowe Warunki Konkursu  (SWK) można uzyskać: na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii www.onkologia.szczecin.pl. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii (budynek administracji, … Więcej

Hotelowe noclegi dla pacjentów

Pacjenci leczeni ambulatoryjnie w Oddziale Klinicznym Radioterapii w ZCO w Szczecinie mogą skorzystać z bezpłatnych noclegów w Domu Św. Józefa, mieszczącego się naprzeciwko naszego szpitala (ul. Strzałowska 26 A). Wystarczy, że pacjenci, co do których stanu nie ma przeciwskazań medycznych (m.in. są w pełni samodzielni), zgłoszą taką chęć w Izbie … Więcej

Fundacja podsumowała miniony rok

W czwartek, 22 czerwca br., odbyło się walne zebranie Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem działającej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Podsumowano m.in. działania podejmowane w ciągu ostatniego roku i przyjęto uchwałę o sprawozdaniu finansowym za 2021 r. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć walkę z rakiem i działania statutowe Fundacji – mogą to … Więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 ze  zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH: badanie mutacji BRAF V600 badanie ekspresji PD-L1 badanie mutacji KIT badanie mutacji PDGFRA + … Więcej

O świadomej komunikacji i stresie

Rozpoczęliśmy dziś kolejną edycję projektu finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, który zakłada wsparcie psychoedukacyjne pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Cykl szkoleń ma charakter warsztatowy i wykładowy, prowadzony jest przez wyspecjalizowaną kadrę z zakresu psychologii i komunikacji. Za nami zajęcia dla pierwszej grupy, dotyczące świadomej komunikacji w pracy indywidualnej z … Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii informuje o rozstrzygnięciu konkurs ofert 21 czerwca 2022 r. na świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia edukacji zdrowotnej na temat aktywności ruchowej, wykonywania samodzielnych ćwiczeń w formie indywidualnych spotkań pacjenta z fizjoterapeutą w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. W postępowaniu … Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu konsultacji psychoonkologicznych (pakiet I) i grupowych warsztatów umiejętności psychologicznych (pakiet II) w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. W postępowaniu konkursowym wybrano ofertę p. Edyty Skwirczyńskiej.

Łóżko do intensywnej opieki medycznej

Nowoczesne, specjalistyczne łóżko na salę intensywnej terapii trafiło do Oddziału Chirurgii Onkologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Pacjenci już mogą z niego korzystać. – To łóżko spełnia wszystkie warunki opieki nad pacjentem, który wymaga stałego monitoringu czynności życiowych – podkreśla lek. Tomasz Kowalski, kierownik Działu Anestezjologii w ZCO – Ma … Więcej

Konkurs w zakresie edukacji fizjoterapeutycznej

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji zdrowotnej na temat aktywności ruchowej i wykonywania samodzielnych ćwiczeń w formie indywidualnych spotkań pacjenta z fizjoterapeutą w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Szczegółowe Warunki Konkursu  (SWK) można … Więcej

Konkurs w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Szczegółowe Warunki Konkursu  (SWK) można uzyskać: na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii www.onkologia.szczecin.pl. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zachodniopomorskiego … Więcej