Zasady leczenia uchodźców z Ukrainy w ZCO/Принципи поводження з біженцями з України в ZCO

W związku z wojną na Ukrainie oraz uchodźcami przybywającymi do Polski, również w naszym szpitalu udzielamy świadczeń pacjentom z Ukrainy, wymagającym leczenia onkologicznego. Leczymy ich oraz rozliczamy na identycznych zasadach, jak w przypadku polskich pacjentów. Oznacza to, że pacjentów z Ukrainy obowiązuje taka sama kolejka oczekujących na świadczenia, jak pozostałych pacjentów onkologicznych.

Świadczeń zdrowotnych udzielamy wszystkim pacjentom z Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży. Te dokumenty potwierdzają legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Kopię tego dokumentu musimy dołączyć do dokumentacji medycznej. Jest to niezbędne, by rozliczyć udzielone świadczenie.

Prosimy, by w miarę możliwości, pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy chcą kontynuować leczenie w ZCO, przesyłali nam mailowo dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia. Zwłaszcza w leczeniu chorób nowotworowych istotna jest kontynuacja np. rodzaju podawanych leków i metod leczenia. Brak dokumentacji medycznej opóźnia, a często uniemożliwia kontynuację dotychczasowego leczenia. Dokumentację medyczną można wysyłać na adres ukraina@onkologia.szczecin.pl – przyspieszy to proces tłumaczenia i zapoznania się lekarza z historią choroby.

Uwaga – nasi lekarze oraz pracownicy Call Center są polskojęzyczni. Nie mamy możliwości, by jednoczasowo i na wszystkich etapach leczenia zapewnić każdemu pacjentowi z Ukrainy wsparcie w postaci osoby ukraińskojęzycznej w charakterze tłumacza. Dostarczona zawczasu i przetłumaczona przez nas dokumentacja medyczna usprawni kontynuację leczenia.

NFZ uruchomił także bezpłatną infolinię dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy: 800 190 590. Pod tym numerem pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. W tym celu udostępni konsultantowi swoje dane kontaktowe, a następnie koordynator z ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych i uzyska szczegółowe informacje o pacjencie i jego chorobie. Na infolinii pacjenci będą obsługiwani w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Принципи поводження з біженцями з України в ZCO

У зв’язку з війною в Україні та приїздом біженців до Польщі ми також надаємо послуги в нашій лікарні пацієнтам з України, які потребують онкологічного лікування. Ми їх лікуємо та розраховуємо на тих самих умовах, що й у випадку з польськими пацієнтами. Це означає, що черга на послуги у пацієнтів з України така ж, як і в інших онкохворих.

Ми надаємо медичні послуги всім пацієнтам з України, які мають довідку, видану Прикордонною службою Польщі, або відбиток штампа Прикордонної служби Польщі в проїзному документі. Ці документи підтверджують легальне перебування на території Республіки Польща після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України. Ми повинні долучити копію цього документа до медичної документації. Необхідно врахувати надану вигоду.

Просимо, по можливості, онкологічних хворих з України, які бажають продовжити лікування в ЗКО, надсилати нам свою медичну документацію з попереднього лікування на електронну пошту. Особливо при лікуванні пухлинних захворювань, щоб продовжити лікування, слід вказати тип ліків і методи лікування, що застосовУвaлись в Україні.  Відсутність медичної документації затримує, а нерідко і заважає продовжити поточне лікування. Медичну документацію можна надсилати на адресу ukraina@onkologia.szczecin.pl – це прискорить процес перекладу та ознайомлення лікаря з історією хвороби.

Примітка – наші лікарі та співробітники Call-центру поляки. Ми не маємо можливості забезпечити кожного пацієнта з України україномовною особою як перекладача одночасно і на всіх етапах лікування. Заздалегідь надана та перекладена нами медична документація полегшить продовження лікування.

Національний фонд охорони здоров’я також запустив безкоштовну гарячу лінію для онкологічних хворих з України: 800 190 590. За цим номером пацієнт зможе повідомити про необхідність продовження онкологічного лікування в Польщі. Для цього він надасть консультанту свої контактні дані, а потім координатор центру, що займається організацією подальшого лікування, зв’яжеться з пацієнтом протягом 2 робочих днів і отримає детальну інформацію про пацієнта та його захворювання. На гарячій лінії пацієнтів обслуговуватимуть польською, англійською, українською та російською мовами.

Bookmark the permalink.