Zakup diatermii chirurgicznej

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 informuje, że w kwietniu 2011 dokonano zakupu diatermii chirurgicznej – zestawu elektrochirurgicznego z argonem i klejeniem naczyń, z przeznaczeniem do użytkowania na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Onkologicznej.

Zakup został dofinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA.


Zdjęcie fotograficzne potwierdzające zakup diatermii chirurgicznej.

Bookmark the permalink.