Zakup sprzętu medycznego

Zakup sprzętu medycznego – urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran, dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 4 000 zł.

Urządzenie użytkowane jest na Oddziale Chirurgii Onkologicznej, gdzie ma zastosowanie do leczenia wszystkich ran po zabiegach i operacjach.

Bookmark the permalink.