Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zarejestrowane w EMAS

W dniu 28 czerwca 2013 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zostało zarejestrowane w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) pod numerem PL 2.32-003-44. Jest obecnie 39 organizacją w Polsce posiadającą prawo do stosowania logo EMAS, poświadczającego spełnienie najwyższych wymagań w zakresie zarządzania w obszarze ochrony środowiska.

http://www.gdos.gov.pl/News/view/6696/Kolejna_organizacja_zarejestrowana_w_EMAS

http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/4889/

Bookmark the permalink.