Z myślą o pracownikach medycznych

Dobro naszych pacjentów i jak najszybsze ich wyleczenie – to cel naszej pracy. Staramy się przy tym nie tracić z oczu także potrzeb tych, którzy te cele realizują: pracowników medycznych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. To właśnie do nich skierowane było niedawne szkolenie w ramach projektu „Zdrowie psychiczne medyka”

Zajęcia, w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń, przeprowadzone zostały dla grupy 66 pracowników medycznych naszego szpitala.

Cele projektu to:

* wzmocnienie zdrowia psychicznego personelu medycznego w zakresie radzenia sobie ze stresem, profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji oraz umiejętności zachowywania równowagi między pracą a życiem prywatnym,

* wsparcie psychoedukacyjne w związku z wystąpieniem stanu epidemii i towarzyszącym jej stresującym sytuacjom zawodowym,

* upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy medyczni Oddziałów: Chirurgii Onkologicznej, Klinicznej Radioterapii, Onkologii Klinicznej, Zakładów: Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Obrazowej,  Poradni: Radioterapii, Chemioterapii, Chirurgii Onkologicznej i Ginekologii oraz Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych (Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego). Uczestnicy podkreślali m.in. ciekawy temat warsztatów, ułatwiający zrozumienie zasad komunikacji poprzez wzajemne zrozumienie potrzeb słuchacza i odbiorcy. Zebrane po szkoleniu ankiety potwierdziły, że projekt trafił w potrzeby naszego personelu, a program zajęć i wykładowcy zostali ocenieni najwyższą możliwą punktacją.

Szkolenie, sfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 r., zostało zorganizowane przez działającą przy ZCO Regionalną Fundację Walki z Rakiem.

Bookmark the permalink.