X edycja Szkoły dla Pacjentów Onkologicznych i ich rodzin.

Zapraszamy na dziesiątą-jubileuszową edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

Zajęcia rozpoczynamy 20  października 2015 r. Terminy spotkań wtorki, środy i czwartki od godziny 15.00.  Czas trwania zależy od tematyki poruszanej na zajęciach i formy  w jakiej będą przebiegały (wykłady, warsztaty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy  w kuluarach, ćwiczenia).

Do tej pory odbyło się dziewięć edycji. Na każdą z nich składały się  spotkania z tematyką według zaplanowanego harmonogramu. Uczestnicy mogli zapisać się  do Dziennika, który umożliwił otrzymanie certyfikatów uczestnictwa. Pod koniec trwania poszczególnych zajęć rozdawano ankiety ewaluacyjne, które wypełnili wszyscy chętni słuchacze. Ich analiza umożliwiła weryfikację poruszanej tematyki i pozwoliła wprowadzić sugerowane zmiany organizacyjne.

Od piątej edycji patronat medialny nad szkołą objął  Kurier Szczeciński.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ: (od godz. 15:00)

Wtorek – 20.10. 2015

 • Sztuka, filozofia i medycyna – Profesor  Jacek Rudnicki

Środa  – 21.10.2015

 • 15:00 „Breast Cancer Unit- światowy standard leczenia raka piersi” – dr Małgorzata Talerczyk
 • 16:00 ”Powikłania płucne w leczeniu choroby nowotworowej” – dr Małgorzata Hebel, specjalista chorób płuc oraz medycyny paliatywnej

Czwartek – 22.10. 2014

 • 15:00 „Badania profilaktyczne” – dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda- specjalista onkologii klinicznej
 • 16:00 „Fakty i mity na temat związku odżywiania z rozwojem choroby nowotworowej” – dr Bernardetta Bakinowska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej.

Wtorek – 27.10. 2015

 • „Współczesne leczenie chirurgiczne raka piersi” – dr Rafał Uciński, specjalista      chirurgii onkologicznej
 • „Genetyczne obciążenia chorobami nowotworowymi” – prof. Jacek Gronwald, specjalista genetyki klinicznej
 • „Pooperacyjne zaopatrzenia medyczne po leczeniu raka piersi” – pani Beata Kurij przedstawicielka firmy Amoena

Środa  – 28.10.2015

 • „Chemioterapia –  najczęstsze powikłania po leczeniu cytostatycznym, praktyczne wskazówki radzenia sobie z nimi” – dr Anna Drejws-Wątróbska, specjalista onkologii klinicznej
 • „Rola sanacji jamy ustnej przed radio-  i chemioterapią” – dr Adam Skowron, stomatolog
 • Leczenie wspomagające w chorobie nowotworowej – pani Anna Krajniak-Jankowska – przedstawiciel firmy Vipharm 

Czwartek – 29.10. 2014 UWAGA!!! ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ- 13:00

 • „Zabiegi rekonstrukcji piersi” – dr Artur Śliwiński, specjalista chirurg
 • „Rehabilitacja w Onkologii, rehabilitacja obrzęku chłonnego” – dr Katarzyna Żułtak – Bączkowska, specjalista rehabilitacji medycznej
 • „Poprawa jakości życia pacjentek po mastektomii poprzez zastosowanie    prawidłowego zaopatrzenia” – Sławomir Marciniak-przedstawiciel firmy Anita

Wtorek – 03.11. 2015

 • „Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych w podatku dochodowym od osób fizycznych ora składanie zeznań drogą elektroniczną.” – mgr Urszula Rup, pracownik US

Środa  – 04.11.2015

 • 15:00 „Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych i wsparcie         psychospołeczne pacjentów onkologicznych i ich rodzin” – dr Małgorzata Moś, wykładowca US
 • 16:00 „Zacznij tu, gdzie jesteś-mobilizacja osobistych zasobów zdrowia” – mgr Anna Kołodziejska, psycholog.

Czwartek – 05.11.2015

 • „Radioterapia – powikłania i metody przeciwdziałania” – dr Michał  Falco, specjalista radioterapii
 • „Odżywianie w chorobie nowotworowej” – dr Katarzyna Hetman, specjalista onkologii klinicznej
 • „Wsparcie żywieniowe pacjenta w chorobie nowotworowej” – pani Agnieszka Ueberhan przedstawiciel firmy Nutricia

Wtorek – 10.11.2015

 • „Bezpieczne metody poprawy wizerunku własnej osoby w chorobie nowotworowej. Kosmetyki i ich rola w kształtowaniu postaw walki z chorobą nowotworową” – Kamila Kosmacińska, Gabinet Kosmetyczny Sensai
 • Warsztaty makijażu – Kamila Kosmacińska

Czwartek  – 12.11.2015

 • „Rehabilitacja blizn pooperacyjnych” – mgr Ilona Charęza, fizjoterapeuta
 • „Wsparcie pacjentów po leczeniu onkologicznym” – Irena Jarosławów –  przedstawicielka firmy Pofam

Wtorek-17.11.2015

 • „Płodność w chorobie nowotworowej. Problemy ginekologiczne w chorobie nowotworowej” – dr Tomasz Bączkowski, specjalista ginekolog-położnik

Środa-18.11.2015

 • „Problemy pielęgnacyjne w chorobie nowotworowej” – mgr Marzena Kaczmarek-pielęgniarka, specjalista opieki długoterminowej
 • „Porty naczyniowe, ich zalety i wady – dr Bartosz Sobolewski, chirurg

 Uroczyste zakończenie

Bookmark the permalink.