Wystawa w parku – „Sam nie palę innym odradzam ‘’

Wystawa w parku – „Sam nie palę innym odradzam ‘’ jest kolejną odsłoną działań mających na celu uwrażliwienie personelu i pacjentów na problem nikotynowy na terenie ZCO.

Wystawa jest owocem nawiązania współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i przeprowadzenia konkursu fotograficzno – plastycznego wśród studentów w ramach programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów pn. „Żyj zdrowo w Europie”.

Celem tego programu jest popularyzacja prozdrowotnych zachowań oraz propagowanie wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego  zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Zbiór prac konkursowych stanowią  grafiki. Mają  wspólny mianownik – są przekazem promującym postawę niepalenia. Powyższe działania wpisują się w realizację zamierzeń w ramach zarządzania jakościowego Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

smart
smart
smart
smart
smart
Bookmark the permalink.