Współpraca ZCO z firmą Roche

W dniu 9 lutego 2015 r, pomiędzy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii a firmą Roche Polska,  została podpisana umowa o wspieraniu działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Bookmark the permalink.