Wraca poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna w ZCO zostanie otwarta przed upływem okresu zawieszenia, na jaki zgodę wyraził Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak w ograniczonym zakresie. W ogłoszonym konkursie wyłoniono jednego wykonawcę. Pacjentki ponownie będą przyjmowane od 1 czerwca w środy i co drugi poniedziałek miesiąca. W pierwszej kolejności przyjmowane będą pilne przypadki onkologiczne.  Personel szpitala będzie się kontaktował z tymi pacjentkami po 23 maja.

Bookmark the permalink.