Uroczystość otwarcia Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi oraz 102 lecie Szpitala

W dniach 24-26 maja 2012 roku w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii będą się odbywać uroczystości otwarcia Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi połączone z jubileuszem 102 lat istnienia Szpitala.

Uroczystości 24 maja zainaugurowane zostaną o godz. 8.30 Msza Świętą  w Kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godzinie 10.00 nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi  oraz odsłonięcie rzeźby „Amazonki” będącej symbolem nowego obiektu.  O godzinie 12.00 w Sali Bogusława Zamku Książąt Pomorskich rozpocznie się konferencja naukowa poświęcona diagnostyce i terapii  nowotworów piersi.

 25 maja o godzinie 16.00 rozpocznie się na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich uroczystość dla pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, podczas której zasłużonym zostaną wręczone odznaczenia oraz wyróżnienia.

 26 maja to dzień w którym wszyscy (byli i obecni) pracownicy Szpitala wraz z rodzinami będą mogli spędzić miło czas podczas zorganizowanego specjalnie z tej okazji pikniku.  

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów

 Powierzchnia użytkowa nowopowstałego budynku wynosi 8 462 m2, a kubatura 22 500 m3 .
Zlokalizowano w nim :

Oddział dzienny Onkologii Klinicznej   i stacjonarny Oddział Onkologii Klinicznej
   wraz z Izbą Przyjęć Stacjonarnego Oddziału Onkologii Klinicznej.
– Poradnie Przychodni Przyszpitalnej (Chemioterapii, Radioterapii, Chirurgii Onkologicznej, Dermatologii  
   Onkologicznej, Ginekologii i Profilaktyki |Chorób Piersi), Gabinet zabiegowy,
– Aptekę,
– Pracownię Histopatologii,
– Laboratorium Analityczne,

Inwestycję realizowano w ramach osi priorytetowej nr 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, w ramach działania 7.3: Infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach poddziałania 7.3.1: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Bookmark the permalink.