Unieważnienie przetargu na najem powierzchni użytkowej pod automaty sprzedające gorące napoje w budynku CDiNP

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii unieważnia przetarg na najem powierzchni użytkowej pod automaty sprzedające gorące napoje w holach budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi z przyczyn formalno-prawnych.

Wpłacone do tej pory wadia zostaną zwrócone oferentom w ciągu trzech dni, na rachunek bankowy.

Bookmark the permalink.