Szybki powrót do pracy po chorobie onkologicznej

500 osób – pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym obejmie projekt „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”. Można zgłaszać się do udziału w projekcie.

Projekt, zakładający wsparcie w zakresie rehabilitacji, skierowany jest do pacjentów onkologicznych z naszego województwa w wieku aktywności zawodowej, deklarujących gotowość do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia po zakończeniu projektu. Projekt potrwa do września 2023 r.

– Pacjenci onkologiczni, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną objęci rehabilitacją leczniczą dostosowaną indywidulanie do ich potrzeb, będą też uczestniczyć w konsultacjach z dietetykiem i psychologiem – mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w bezpłatnych, 10-dniowych turnusach rehabilitacyjnych w ZCO. Dopinamy też organizację wyjazdowych turnusów nad morze.

W ramach projektu pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnych noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu. Na pacjentów czekają też tzw. „wyprawki motywujące”, zawierające m.in. kijki do Nordic Walkingu.

Podczas rehabilitacji wykorzystywany będzie również nowoczesny system RehaCom, służący do treningu funkcji poznawczych pacjenta. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to drugi ośrodek onkologiczny w Polsce, który posiada ten system. Dzięki niemu można m.in. ocenić funkcje poznawcze pacjenta przed przystąpieniem do treningu, opracować zalecenia treningowe z uwzględnieniem wyniku początkowego oraz postępów pacjenta.

Korzyści z udziału w projekcie dla pacjentów to zmniejszenie częstości występowania bólu i wybranych zaburzeń czynności (np. ograniczonej ruchomości w stawach, obrzęku chłonnego). Zgodnie z założeniem, w wyniku projektu co najmniej 60% uczestniczących w nim pacjentów ma utrzymać swoje aktualne zatrudnienie bądź znaleźć nową pracę.

Zapraszamy pacjentów do udziału w bezpłatnej rehabilitacji w ramach projektu – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: http://rehabilitacjaonkologiczna.szczecin.pl/ lub zapisać się telefonicznie pod numerem: 514-946-376.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPZP.06.00.00 Rynek Pracy). Wartość projektu to  6 395 950,00 zł, a wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to 5 436 557,50 zł. Projekt pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020 – 2022”, realizowany zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Zachodniopomorskiego, został przedłużony do września 2023 r.

Bookmark the permalink.