Zatrudnimy specjalistę ds. jakości

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie rekrutuje na stanowisko specjalisty ds. jakości.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie, nadzór i uaktualnianie wymaganej dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania,
 • weryfikacja postępów w programach poprawy jakości, koordynacja procesem,
 • nadzorowanie, raportowanie i analiza badań dotyczących doświadczeń i satysfakcji pacjentów,
 • udział w audytach zgodności z procedurami, standardami zapewnienia jakości, przepisami prawa,
 • tworzenie i zarządzanie systemem kluczowych wskaźników jakości w odniesieniu do wymagań jakościowych stawianych przez Ministerstwo i programy akredytacyjne,
 • przygotowanie dokumentacji do procesów zewnętrznej certyfikacji jakości,
 • koordynowanie działaniami szkoleniowymi z zakresu jakości,
 • tworzenie rozwiązań projakościowych w oparciu o posiadana bazę medyczną ośrodka i jej rozwój – mapowanie procesów, ich usprawnianie, zarządzenie ryzykiem,
 • opracowanie i przedstawianie sprawozdań dotyczących jakości i funkcjonowania systemu.

 

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku związanym z ochroną zdrowia/medycyną/jakością
 • minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania jakością w jednostkach ochrony zdrowia, 
 • dobra znajomość standardów jakości dla szpitalnictwa,
 • znajomość specyfiki obowiązujących regulacji prawnych w podmiotach leczniczych,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • duża samodzielność w realizacji zadań, zaangażowanie, inicjatywa, umiejętność analitycznego myślenia, wysokie umiejętności komunikacyjne, terminowość,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie statystyki medycznej, koordynacji usług w środowisku medycznym oraz udział w przygotowaniu szpitala do akredytacji.

CV można wysyłać na adres: rekrutacja@onkologia.szczecin.pl do 22 kwietnia 2023 r.

Bookmark the permalink.