SZKOŁA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN – XI EDYCJA

Zapraszamy na jedenastą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

 Zajęcia rozpoczynamy 01 czerwca 2016 r. (środa). Terminy spotkań: wtorki, środy i czwartki od godziny 15.00.  Czas trwania zależy od tematyki poruszanej na zajęciach i formy  w jakiej będą przebiegały (wykłady, warsztaty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy  w kuluarach, ćwiczenia).

Do tej pory odbyło się dziesięć edycji. Na każdą z nich składały się  spotkania z tematyką według zaplanowanego harmonogramu. Uczestnicy mogli zapisać się  do Dziennika, który umożliwił otrzymanie certyfikatów uczestnictwa. Pod koniec trwania poszczególnych zajęć rozdawano ankiety ewaluacyjne, które wypełnili wszyscy chętni słuchacze. Ich analiza umożliwiła weryfikację poruszanej tematyki i pozwoliła wprowadzić sugerowane zmiany organizacyjne.

Od piątej edycji patronat medialny nad szkołą objął  „Kurier Szczeciński”.

  

HARMONOGRAM ZAJĘĆ: (od godz. 15:00)

1. Środa  – 01.06.2016

15:00 „Breast Cancer Unit- światowy standard leczenia raka piersi” – dr Małgorzata Talerczyk – specjalista onkologii klinicznej

16:00 „Fakty i mity na temat związku odżywiania z rozwojem choroby nowotworowej” – dr Bernardetta Bakinowska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej.

3. Czwartek – 02.06. 2016 UWAGA!!! ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ- 14:00

14:00 ”Powikłania płucne w leczeniu choroby nowotworowej”- dr Małgorzata Hebel, specjalista chorób płuc oraz medycyny paliatywnej

15:00 „Badania profilaktyczne”  – dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda – specjalista onkologii klinicznej

4. Wtorek – 07.06. 2016

 „Współczesne leczenie chirurgiczne raka piersi”  – dr Rafał Uciński, specjalista      chirurgii onkologicznej

 „Genetyczne obciążenia chorobami nowotworowymi”– prof. Jacek Gronwald, specjalista genetyki klinicznej    

 

5. Środa  – 08.06.2016

15:00 „Chemioterapia –  najczęstsze powikłania po leczeniu cytostatycznym, praktyczne wskazówki radzenia sobie z nimi” – dr Anna Drejws-Wątróbska, specjalista onkologii klinicznej

16:00 „Rola sanacji jamy ustnej przed radio-  i chemioterapią”  – dr Adam Skowron,    stomatolog

6. Czwartek – 09.06.2016

15:00„Bezpieczne metody poprawy wizerunku własnej osoby w chorobie nowotworowej. Kosmetyki i ich rola w kształtowaniu postaw walki z chorobą nowotworową” – Kamila Kosmacińska, Gabinet Kosmetyczny Sensai

       Warsztaty makijażu  – Kamila Kosmacińska

17:00 „Słońce – nasz przyjaciel czy wróg? Rozważania praktyczne”-  dr Magdalena Afrykańska-dermatolog

 

7. Wtorek – 14.06.2016

15:00 „Problemy pielęgnacyjne w chorobie nowotworowej”-mgr Marzena Kaczmarek-pielęgniarka, specjalista opieki długoterminowej

16:00 „Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych w podatku dochodowym od osób fizycznych ora składanie zeznań drogą elektroniczną.”  –
mgr Urszula Rup, pracownik US

8. Środa  – 15.06.2016

„Rehabilitacja w onkologii, rehabilitacja obrzęku chłonnego” dr Katarzyna Żułtak- Bączkowska,     specjalista rehabilitacji medycznej       

„Pooperacyjne zaopatrzenia medyczne po leczeniu raka piersi”- pani Beata Kurij przedstawicielka firmy Amoena

9. Czwartek – 16.06.2016

15:00   „Radioterapia – powikłania i metody przeciwdziałania” –  dr Michał  Falco, specjalista radioterapii

16:00  „Wsparcie pacjentów po leczeniu onkologicznym”- Irena Jarosławów-     przedstawicielka firmy Pofam

10. Wtorek – 21.06.2016

15:00 „Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych i wsparcie         psychospołeczne pacjentów onkologicznych i ich rodzin” – dr  Małgorzata Moś, wykładowca US.

16:00 „Zacznij tu, gdzie jesteś-mobilizacja osobistych zasobów zdrowia”- mgr Anna Kołodziejska, psycholog.

 

11. Środa  – 22.06.2016

 „Rehabilitacja blizn pooperacyjnych” – mgr Ilona Charęza,      fizjoterapeuta

„Poprawa jakości życia pacjentek po mastektomii poprzez zastosowanie    prawidłowego zaopatrzenia” -Sławomir Marciniak-przedstawiciel firmy Anita

12.  Czwartek – 23.06.2016  UWAGA!!! ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ- 13:00

13:00     „Zabiegi rekonstrukcji piersi”-dr Artur Śliwiński, specjalista chirurg

14:00     „Wsparcie żywieniowe pacjenta w chorobie nowotworowej” pani Agnieszka Ueberhan przedstawiciel firmy Nutricia

15:00   „Odżywianie w chorobie nowotworowej” – dr Katarzyna Hetman, specjalista onkologii klinicznej

13. Wtorek – 28.06.2016

15:00 „Problemy kobiece w leczeniu onkologicznym- możliwości zapobiegania i leczenia”–
dr Tomasz Bączkowski, specjalista ginekolog-położnik

16:00 „Możliwości poprawy jakości życia Pacjentek onkologicznych”-pani Anna Bielewska przedstawicielka firmy Egis

Uroczyste zakończenie

Bookmark the permalink.