SZKOŁA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN – VIII EDYCJA

Zapraszamy na ósmą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

Zajęcia rozpoczynamy 02  października 2014 r. Terminy spotkań wtorki i czwartki od godziny 15.00.  Czas trwania zależy od tematyki poruszanej na zajęciach i formy  w jakiej będą przebiegały (wykłady, warsztaty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy
w kuluarach, ćwiczenia).

Do tej pory odbyło się siedem edycji. Każda z nich składała się z 16 spotkań
z tematyką według zaplanowanego harmonogramu. Uczestnicy mogli zapisać się  do Dziennika, który umożliwił otrzymanie certyfikatów uczestnictwa. Pod koniec trwania poszczególnych zajęć rozdawano ankiety ewaluacyjne, które wypełnili wszyscy chętni słuchacze. Ich analiza umożliwiła weryfikację poruszanej tematyki i pozwoliła wprowadzić sugerowane zmiany organizacyjne.

Od piątej edycji patronat medialny nad szkołą objął  Kurier Szczeciński.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ: (od godz. 15:00)

1.Czwartek – 02.10. 2014

Wykład: „Badania profilaktyczne”  – dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda- specjalista onkologii klinicznej

Wykład: „Problemy pielęgnacyjne w chorobie nowotworowej”-mgr Marzena Kaczmarek-pielęgniarka, specjalista opieki długoterminowej                   

2. Wtorek – 07.10.2014

Wykład: „Czego się boimy, gdy usłyszymy rozpoznanie-choroba nowotworowa?” –
dr Małgorzata Talerczyk, specjalista onkologii klinicznej /mgr Anna Kołodziejska, psycholog

3.Czwartek – 09.10. 2014

Wykład: „Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych i wsparcie         psychospołeczne pacjentów onkologicznych i ich rodzin” – dr  Małgorzata Moś, wykładowca US

4.Wtorek – 14.10.2014

Wykład: „Chemioterapia –  najczęstsze powikłania po leczeniu cytostatycznym, praktyczne wskazówki radzenia sobie z nimi” – dr Anna Drejws-Wątróbska, specjalista onkologii klinicznej

Wykład: „Porty naczyniowe, ich zalety i wady– dr Bartosz Sobolewski, chirurg

5.Czwartek – 16.10.2014

Wykład:” Słońce-sprzymierzeniec czy wróg?- dr Magdalena Afrykańska, dermatolog

Wykład i warsztaty: „Pielęgnacja paznokci i włosów w chorobie nowotworowej”–     Gabinet Kosmetyczny Aura

 

6.Wtorek – 21.10.2014
Wykład: „Współczesne leczenie chirurgiczne raka piersi”  – dr Rafał Uciński, specjalista chirurgii onkologicznej

Wykład: „Genetyczne obciążenia chorobami nowotworowymi”– prof. Jacek Gronwald, specjalista genetyki klinicznej

7.Czwartek – 23.10.2014
Wykład: „Radioterapia – powikłania i metody przeciwdziałania” –  dr Michał  Falco , specjalista radioterapii

Wykład: „Rola sanacji jamy ustnej przed radio-  i chemioterapią”  – dr Adam Skowron, stomatolog 

8.Wtorek – 28.10.2014

Wykład: „Metody zachowania płodności w chorobie nowotworowej
Wykład: „ Problemy ginekologiczne w chorobie nowotworowej”– dr Tomasz Bączkowski, specjalista ginekolog-położnik

9.Czwartek – 30.10.2014 godzina 14:00

Wykład: ”Powikłania płucne w leczeniu choroby nowotworowej”-dr Małgorzata Hebel, specjalista chorób płuc oraz medycyny paliatywnej

Wykład: „Fakty i mity na temat związku odżywiania z rozwojem choroby nowotworowej” – dr Bernardetta Bakinowska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej

Wspomaganie i odżywianie w Chorobie nowotworowej-przedstawicielka firmy ActivLab pharma

10.Wtorek – 04.11.2014

Wykład:  „Wizerunek kobiety we współczesnej prasie dla kobiet” – dr Aleksandra Krukowska, wykładowca US

Nowoczesne rozwiązania dla kobiet po leczeniu choroby nowotworowej piersi     prezentacja produktów pielęgnacyjnych – przedstawicielka firmy Amoena

11.Czwartek  – 06.11.2014

Wykład: „Odżywianie w chorobie nowotworowej” – dr Katarzyna Hetman, specjalista onkologii klinicznej

Spotkanie z przedstawicielem firmy Nutricia i przedstawienie produktów do żywienia            w chorobie nowotworowej z projekcją filmu

12. Czwartek  – 13.11.2014

Wykład: „Rehabilitacja w Onkologii”

Wykład: „Rehabilitacja obrzęku chłonnego” – dr Katarzyna Żułtak- Bączkowska,     specjalista rehabilitacji medycznej

13. Wtorek – 18.11.2014

Wykłady: „Bezpieczne metody poprawy wizerunku własnej osoby w chorobie nowotworowej. Kosmetyki i ich rola w kształtowaniu postaw walki z chorobą nowotworową” – Kamila Kosmacińska, Gabinet Kosmetyczny Sensai

Warsztaty makijażu  – Kamila Kosmacińska

14.Czwartek – 20.11.2014 godzina 13:00

Wykład : „Zabiegi rekonstrukcji piersi”-dr Artur Śliwiński, specjalista chirurg

Wykład: „Rehabilitacja blizn pooperacyjnych” – mgr Ilona Charęza, fizjoterapeuta

15Wtorek-25.11.2014

Wykład: „Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych w podatku dochodowym      od osób fizycznych ora składanie zeznań drogą elektroniczną.”  – mgr Urszula Rup, pracownik US

Prezentacja produktów pielęgnacyjnych , możliwości refundacji– przedstawicielka firmy Pofam

16.Czwartek-27.11.2014

Wykład: „Orzecznictwo lekarskie”- pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w  Szczecinie

Uroczyste zakończenie

Bookmark the permalink.