SZKOŁA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN – V EDYCJA

Zapraszamy na piątą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Zajęcia rozpoczynamy 19 marca 2013 r. Terminy spotkań wtorki i czwartki od godziny 15.00.  Czas trwania zależy od tematyki poruszanej na zajęciach i formy w jakiej będą przebiegały (wykłady, warsztaty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi , rozmowy w kuluarach, ćwiczenia).

Do tej pory odbyły się cztery edycje. Każda z nich składała się z 16 spotkań z tematyką według zaplanowanego harmonogramu.  Pod koniec trwania poszczególnych zajęć rozdawano ankiety ewaluacyjne, które wypełnili wszyscy chętni słuchacze. Ich analiza umożliwiła weryfikację poruszanej tematyki i pozwoliła wprowadzić sugerowane zmiany organizacyjne.

Szkoła dla pacjentów jest multidyscyplinarną formą wsparcia chorych mającą na celu poprawę efektywności leczenia poprzez zrozumienie współodpowiedzialności pacjenta w procesie   leczenia.

Szkoły dla pacjentów sprawdziły się w przypadku nadciśnienia tętniczego, astmy i przewlekłej  obturacyjnej choroby płuc czy cukrzycy.

Pacjenci nie zawsze uzyskują pełną informację o chorobie w szpitalu, nie wszyscy mają odwagę zapytać lekarza prowadzącego, czy też nie mają świadomości, o co pytać. Problem może też pojawić się w trakcie pobytu w  domu lub po zakończeniu terapii. O tym, że edukowanie pacjentów i członków ich rodzin przez specjalistów w danej dziedzinie jest ze wszech miar słuszne, świadczyć mogą fora     internetowe przez nich odwiedzane. Zdarza się dość często, że wymieniane informacje mijają się z prawdą, wprowadzającą niepotrzebnie niepokój i są poradami nieprofesjonalnymi.

Szkoła dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin jest   pierwszą taką szkołą w Polsce.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje i zapisy:
Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych ZCO ul.Strzałowska 27, Szczecin, tel. 91 42 51 564

Bookmark the permalink.