SZKOŁA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN – IX EDYCJA

Zapraszamy na dziewiatą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

 Zajęcia rozpoczynamy 05  maja 2015 r. Terminy spotkań wtorki, środy i czwartki od godziny 15.00.  Czas trwania zależy od tematyki poruszanej na zajęciach i formy  w jakiej będą przebiegały (wykłady, warsztaty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy
w kuluarach, ćwiczenia).

Do tej pory odbyło się osiem edycji. Na każdą z nich składały się  spotkania
z tematyką według zaplanowanego harmonogramu. Uczestnicy mogli zapisać się  do Dziennika, który umożliwił otrzymanie certyfikatów uczestnictwa. Pod koniec trwania poszczególnych zajęć rozdawano ankiety ewaluacyjne, które wypełnili wszyscy chętni słuchacze. Ich analiza umożliwiła weryfikację poruszanej tematyki i pozwoliła wprowadzić sugerowane zmiany organizacyjne.

Od piątej edycji patronat medialny nad szkołą objął  Kurier Szczeciński.

 

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ: (od godz. 15:00)

1.Wtorek – 05.05. 2015

Wykład: „Diagnostyka i leczenie raka piersi” – dr Małgorzata Talerczyk

2. Środa  – 06.05.2015

15:00 Wykład: ”Powikłania płucne w leczeniu choroby nowotworowej”-dr Małgorzata Hebel, specjalista chorób płuc oraz medycyny paliatywnej

16:00 Wykład: „Problemy pielęgnacyjne w chorobie nowotworowej”-mgr Marzena Kaczmarek-pielęgniarka, specjalista opieki długoterminowej

3.Czwartek – 07.05. 2014

Wykład: „Badania profilaktyczne”  – dr Małgorzata Foszczyńska-Kłoda- specjalista onkologii klinicznej

4. Wtorek – 12.05. 2015

 15:00 Wykład: „Ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych w podatku dochodowym od osób fizycznych ora składanie zeznań drogą elektroniczną.”  –
mgr Urszula Rup, pracownik US

16:00 Wykład: „Orzecznictwo lekarskie”- pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w  Szczecinie

5. Środa  – 13.05.2015

15:00 Wykład: „Chemioterapia –  najczęstsze powikłania po leczeniu cytostatycznym, praktyczne wskazówki radzenia sobie z nimi” – dr Anna Drejws-Wątróbska, specjalista onkologii klinicznej

16:00 Wykład: „Rola sanacji jamy ustnej przed radio-  i chemioterapią”  – dr Adam Skowron, stomatolog

6. Czwartek – 14.05. 2014

Wykłady: „Bezpieczne metody poprawy wizerunku własnej osoby w chorobie nowotworowej. Kosmetyki i ich rola w kształtowaniu postaw walki z chorobą nowotworową” – Kamila Kosmacińska, Gabinet Kosmetyczny Sensai

       Warsztaty makijażu  – Kamila Kosmacińska

7. Wtorek – 19.05. 2015

Wykład: „Współczesne leczenie chirurgiczne raka piersi”  – dr Rafał Uciński, specjalista      chirurgii onkologicznej

 Wykład: „Genetyczne obciążenia chorobami nowotworowymi”– prof. Jacek Gronwald, specjalista genetyki klinicznej

8. Środa  – 20.05.2015

15:00 Wykład: „Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych i wsparcie         psychospołeczne pacjentów onkologicznych i ich rodzin” – dr  Małgorzata Moś, wykładowca US

16:00 Wykład:  „Zacznij tu, gdzie jesteś-mobilizacja osobistych zasobów zdrowia”-mgr Anna Kołodziejska, psycholog.

9.Czwartek – 21.05.2015

15:00 Wykład: „Radioterapia – powikłania i metody przeciwdziałania” –  dr Michał  Falco, specjalista radioterapii

16:00 Wykład: „Fakty i mity na temat związku odżywiania z rozwojem choroby nowotworowej” – dr Bernardetta Bakinowska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej

10.Wtorek – 26.05.2015 UWAGA ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ- 13:00

13:00 Wykład : „Zabiegi rekonstrukcji piersi”-dr Artur Śliwiński, specjalista chirurg

14:00 Wykład: „Rehabilitacja w Onkologii, rehabilitacja obrzęku chłonnego” dr Katarzyna Żułtak- Bączkowska,     specjalista rehabilitacji medycznej

15:00 Wykład: „Odżywianie w chorobie nowotworowej” – dr Katarzyna Hetman, specjalista onkologii klinicznej

     11. Środa  – 27.05.2015

15:00 Wykład: „Rehabilitacja blizn pooperacyjnych” – mgr Ilona Charęza, fizjoterapeuta

16:00 Wykład: „Porty naczyniowe, ich zalety i wady– dr Bartosz Sobolewski, chirurg

12. Czwartek  – 28.05.2015

Wykład: „Płodność w chorobie nowotworowej”
Wykład: „ Problemy ginekologiczne w chorobie nowotworowej”– dr Tomasz Bączkowski, specjalista ginekolog-położnik

Uroczyste zakończenie

Bookmark the permalink.