SZKOŁA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH I ICH RODZIN – IV EDYCJA

Zapraszamy na czwartą edycję Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin.  Zajęcia rozpoczynamy 02   października 2012 r.
Terminy spotkań wtorki i czwartki od godziny 15.00.  Czas trwania zależy od tematyki poruszanej na zajęciach i formy w jakiej będą przebiegały (wykłady, warsztaty, pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozmowy w kuluarach, ćwiczenia).

Do tej pory odbyły się trzy edycje. Każda z nich składała się z 16 spotkań  z tematyką według zaplanowanego harmonogramu. Uczestnicy mogli zapisać się  do Dziennika, który umożliwił otrzymanie certyfikatów uczestnictwa. Pod koniec trwania poszczególnych zajęć rozdawano ankiety ewaluacyjne, które wypełnili wszyscy chętni słuchacze. Ich analiza umożliwiła weryfikację poruszanej tematyki i pozwoliła wprowadzić sugerowane zmiany organizacyjne.

Harmonogram IV edycji

Bookmark the permalink.