SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

W TRAKCIE CZYNNEGO LECZENIA NOWOTWOROWEGO

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII ROZPOCZYNA Z DNIEM 22 MARCA 2021R.
AKCJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 OBEJMUJĄCĄ WYŁĄCZNIE PACJENTÓW, KTÓRZY AKTUALNIE SĄ PODDAWANI W NASZYM OŚRODKU CHEMIOTERAPII I/LUB RADIOTERAPII  
A TAKŻE PACJENTÓW, KTÓRZY MAJĄ POSTAWIONĄ DIAGNOZĘ I OCZEKUJĄ NA LECZENIE CHEMIO- LUB RADIOTERAPIĄ W NASZYM OŚRODKU.

NIE URUCHAMIAMY TELEFONÓW DO REJESTROWANIA PACJENTÓW NA SZCZEPIENIA.

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE ODBĘDZIE SIĘ W TRAKCIE POBYTU PACJENTA NA LECZENIU.

PROSIMY OCZEKIWAĆ NA TELEFON ZE STRONY KOORDYNATORA DS. SZCZEPIEŃ.

Jeśli jesteś Pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne w ZCO, aktualnie pozostajesz jedynie pod kontrolą poradni onkologicznej będziesz zaszczepiony w wybranym przez siebie punkcie szczepień poza ZCO np. POZ lub szpital węzłowy.

Bookmark the permalink.