Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w  Szczecinie, ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w  Szczecinie w zakresie:

 1. kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w:
 • dziale anestezjologii,
 • oddziale chirurgii onkologicznej wraz z blokiem operacyjnym,
 • oddziale onkologii klinicznej,
 • oddziale klinicznym radioterapii.
 1. świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w:
 • poradni onkologii w gabinecie chemioterapii,
 • poradni onkologii w gabinecie ginekologii onkologicznej,
 • poradni onkologii w gabinecie radioterapii,
 • poradni onkologii w gabinecie profilaktyki chorób piersi i diagnostyki onkologicznej,
 • poradni chirurgii onkologicznej, 
 • poradni ginekologii.
 1. świadczeń diagnostycznych udzielanych przez lekarzy w zakładzie patomorfologii,
 1. konsultacji medycznych udzielanych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie:
 • chorób wewnętrznych, 
 • kardiologii.

W wyniku postępowania konkursowego i prowadzonych negocjacji wybrano następujące oferty:

1. W zakresie kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w:

a) dziale anestezjologii:

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bernardetta Bakinowska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  lek. Anna Kasperek specjalista w zakresie anestezjologii i  intensywnej terapii, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek. Michał Korecki – specjalista  anestezjologii i intensywnej terapii, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Tomasz Kowalski, anestezjolog,  z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Oporowicz, anestezjologia intensywna terapia i medycyna paliatywna,  z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Małgorzata Rzechuła, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Szymkowicz-Kowalska, z siedzibą w Ostoji,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – lek. Anna Zadrożna – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, z siedzibą w Stargardzie.

b) oddziale chirurgii onkologicznej wraz z blokiem operacyjnym:

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Magdalena Janeczek-Bobryk z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek, med. Marek Jurkojć, specjalista chirurg-onkolog, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bartosz Kaczmarek, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bogusław Kosiński, z siedzibą w Tanowie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Kowalczyk-Pękalska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Nagay,  z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bartosz Sobolewski, z siedzibą w Tanowie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Artur Śliwiński, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Gabinet Lekarski Ultrasonograficznydr n. med. Rafał Uciński, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Włodarski, z siedzibą w Dobrej,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Juliusz Wyrwas, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Gabinet Lekarski Ultrasonograficzny Wacław Żyłka, z siedzibą w Szczecinie.

c)  oddziale onkologii klinicznej:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym zakresie zostało przełożone do 31 stycznia 2020 r.

d) oddziale klinicznym radioterapii:

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Andruczyk, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Ciborowska-Zielińska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Czekała, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Drukała, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Michał Falco, z siedzibą w Szczecinie, 
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Jarema, z siedzibą w Szczecinie, 
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Kubrak, z siedzibą w Szczecinie, 
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartłomiej Masojć, z siedzibą w Szczecinie, 
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sabina Mikée, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Milchert-Leszczyńska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Pietruszewska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Politowska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Usługi Lekarskie dr n. med. Danuta Rogowska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Rolla , z siedzibą w Warzymicach,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Rubik-Leszczyńska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogdan Torbé, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Hanna Wasilewska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Woźniak, z siedzibą w Szczecinie,

2. świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w:

a) poradni onkologii w gabinecie chemioterapii:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym zakresie zostało przełożone do 31 sycznia 2020 r.

b) poradni onkologii w gabinecie ginekologii onkologicznej:

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Włodarski, z siedzibą w Dobrej,

c) poradni onkologii w gabinecie radioterapii:

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Andruczyk, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Ciborowska-Zielińska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Czekała, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Drukała, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Michał Falco, z siedzibą w Szczecinie, 
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Jarema, z siedzibą w Szczecinie, 
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Kubrak, z siedzibą w Szczecinie, 
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bartłomiej Masojć, z siedzibą w Szczecinie, 
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sabina Mikée, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Milchert-Leszczyńska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Pietruszewska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Politowska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Usługi Lekarskie dr n. med. Danuta Rogowska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Rolla , z siedzibą w Warzymicach,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Rubik-Leszczyńska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogdan Torbé, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Hanna Wasilewska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Woźniak, z siedzibą w Szczecinie,

d) poradni onkologii w gabinecie profilaktyki chorób piersi i diagnostyki onkologicznej:

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Magdalena Janeczek-Bobryk z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek, med. Marek Jurkojć, specjalista chirurg-onkolog, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bartosz Kaczmarek, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bogusław Kosiński, z siedzibą w Tanowie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Nagay,  z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bartosz Sobolewski, z siedzibą w Tanowie,
 • firma przedsiębiorcy Gabinet Lekarski Ultrasonograficzny dr n. med. Rafał Uciński, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Juliusz Wyrwas, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Gabinet Lekarski Ultrasonograficzny Wacław Żyłka, z siedzibą w Szczecinie.

e) poradni chirurgii onkologicznej:

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Magdalena Janeczek-Bobryk z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek, med. Marek Jurkojć, specjalista chirurg-onkolog, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bartosz Kaczmarek, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bogusław Kosiński, z siedzibą w Tanowie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Nagay,  z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Bartosz Sobolewski, z siedzibą w Tanowie,
 • firma przedsiębiorcy Gabinet Lekarski Ultrasonograficzny dr n. med. Rafał Uciński, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Juliusz Wyrwas, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Gabinet Lekarski Ultrasonograficzny Wacław Żyłka, z siedzibą w Szczecinie.

f) poradni ginekologii:

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lidia Kaczmarek, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Kowalczyk-Pękalska, z siedzibą w Szczecinie,
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Włodarski, z siedzibą w Dobrej,

3) świadczeń diagnostycznych udzielanych przez lekarzy w zakładzie patomorfologii,

 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Wojciech Dobrzycki, z siedzibą w Szczecinie
 • firma przedsiębiorcy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr hab. n. med. Andrzej Kram, z siedzibą w Wołczkowie,

4) konsultacji medycznych udzielanych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii:

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Stępień z siedzibą w Szczecinie,
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Waldemar Krysiak z siedzibą w Szczecinie.

     D Y R E K T O R

    KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 30 grudnia 2019 r.

Bookmark the permalink.