Różowa Wstążka /9-10 października 2015r/

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zaprasza na Różowa Wstążkę, która odbędzie się 9-10 października  2015r.

marsz_rozowej_wstazki_awers

marsz_rozowej_wstazki_rewers

PROGRAM  „RÓŻOWA WSTĄŻKA”  9-10 października 2015r.

 • I DZIEŃ  09.10.2015 r. godz.  9.30-12.30

Konferencja 

„Jaka nas czeka przyszłość w onkologii?”

Organizator:         Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Miejsce:                Sala Sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin ul. Mickiewicza 41

9.30-9.40              Otwarcie konferencji

9.40-10.00           Programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi realizowane w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii  i  województwie Zachodniopomorskim

Mariusz Holicki lek. specjalista radiodiagnostyki, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej,  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

10.00-10.20        Wyróżnienia dla osób i instytucji  zaangażowanych w profilaktykę nowotworową

10.20-10.40         Współczesne podejście do diagnostyki raka piersi

Magdalena Salamaga lek. specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, Zakład Diagnostyki Obrazowej,  Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

10.40-11.00         INPROONKO – radioterapia protonowa, projekt dla Polski zachodniej

dr n. med. Michał Falco Ordynator Oddziału Klinicznego Radioterapii, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

11.00-11.30         Poczęstunek

11.30-11.50         Najnowsze metody leczenia wczesnej postaci raka gruczołu piersiowego

prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki Z-ca Dyrektora ds. Innowacyjności, Rozwoju i Badań Klinicznych, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

11.50-12.30         Panel dyskusyjny

Uczestnicy konferencji:  zaproszeni posłowie  Sejmu RP z naszego regionu, przedstawiciele władz samorządowych, mediów, przedstawicieli ZOW NFZ, świadczeniodawcy realizujący przesiewowy program wczesnego wykrywania raka piersi, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych i innych  instytucji zaangażowanych  w problematykę nowotworową.

 • II DZIEŃ   10.10.2015 r.   godz. 11.00-15.00

MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI

Organizatorzy: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, Wydział  Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenie Dobroczynne Lions Club Szczecin Jantar (Ambasadorki ZCO), Stowarzyszenie  Amazonek AGATA, Joanna Sawicka –Budziak.

Honorowy patronat : Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Patronat medialny: TVP Szczecin,  Kurier Szczeciński

 

godz.11.00-12.00  Marsz Różowej Wstążki

START:  ul. Niedziałkowskiego (od budynku TVP Szczecin) – aleja Papieża Jana Pawła II – plac Grunwaldzki  –  plac Lotników – plac Żołnierza – ul. Korsarzy.

META:   Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich

Ambasadorką tegorocznego Marszu jest znana prezenterka TVP Szczecin Barbara Jesiołkiewicz-Kowalczyk, a marsz  prowadzi  dziennikarz TVP Szczecin Jarosław Marendziak. 

 

godz. 12.00-15.00 Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich

 • Wspólne wypuszczenie różowych balonów jako symbol zjednoczenia się z osobami, które zmagają się z chorobą nowotworową i z tymi którzy tę walkę przegrali
 • na estradzie wystąpienia zaproszonych gości, specjalistów związanych z profilaktyką nowotworową
 • upominki i wyróżnienia dla uczestników marszu:
 1. konkurs na najciekawszy różowy strój uczestnika marszu.
 2. konkurs na najciekawsze hasło promujące profilaktykę raka piersi wyeksponowane na transparentach
 3. losowane upominków wśród wszystkich uczestników  marszu
 • POCZĘSTUNEK WIELKIM RÓŻOWYM TORTEM
 • występy artystyczne
 • stoiska  informacyjno-edukacyjne: stoiska ZCO i Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywani8a Raka Piersi promujące profilaktykę nowotworową – warsztaty samobadania piersi,  pomiar RR, wagi ciała i BMI, pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym u palaczy; stoiska:  PSSE w Szczecinie, Stowarzyszenia wspierania rodzin z predyspozycjami do chorób nowotworowych, Przychodni Medycznej PRAMED – porady dietetyka,  i inne stoiska.

 

godz. 10.00 – 15.00 Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich Badania mammograficzne w Mammobusie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii  – badania mammograficzne dla kobiet w wieku 45-49 lat i 70+ finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Przeżyjmy jak najdłużej”

godz. 9.00-13.00 BADANIA MAMMOGRAFICZNE W PRACOWNIACH STACJONARNYCH W WOJEWÓDZTWIE W dla kobiet  w wieku 50-69 w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.

Bookmark the permalink.