Rehabilitacja pacjentów onkologicznych

Dzięki unijnemu wsparciu mamy szansę pomóc pacjentom będącym w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Umożliwia to projekt Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie –  „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w ZCO”.

Projekt skierowany jest do pacjentów onkologicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy są w wieku aktywności zawodowej i deklarują gotowość do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia po zakończeniu projektu. Projekt potrwa do września 2023 r i obejmie 500 osób dotkniętych chorobą nowotworową. Mamy jeszcze wolne miejsca w programie, gorąco zachęcamy do zgłaszania się do udziału za pośrednictwem strony internetowej: https://rehabilitacjaonkologiczna.szczecin.pl/

Na stronie można również zapoznać się ze wszystkimi warunkami udziału w programie. Warto podkreślić, że udział w projekcie rehabilitacyjnym jest całkowicie bezpłatny. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

W ramach projektu pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych noclegów, wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Na uczestników rehabilitacji czekają też tzw. „wyprawki motywujące”, zawierające m.in. kijki do Nordic Walkingu. Ponadto planujemy również organizację bezpłatnych, 10-dniowych turnusów rehabilitacyjnych nad morzem.

Pacjenci onkologiczni, którzy zakwalifikują się do udziału, są objęci rehabilitacją leczniczą dostosowaną indywidulanie do ich potrzeb. Ćwiczenia odbywają się w małych kameralnych grupach, na specjalnie przygotowanej sali rehabilitacyjnej. Pacjenci mają również możliwość skorzystania z konsultacji dietetycznych oraz wzięcia udziału w spotkaniach w psychoonkologiem. Spotkania są zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Podczas rehabilitacji wykorzystujemy nowoczesny system RehaCom, służący do treningu funkcji poznawczych pacjenta. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to drugi ośrodek onkologiczny w Polsce, który posiada ten system. Dzięki niemu można m.in. ocenić funkcje poznawcze pacjenta przed przystąpieniem do treningu, opracować zalecenia treningowe z uwzględnieniem wyniku początkowego oraz postępów pacjenta.

Korzyści z udziału w projekcie dla pacjentów jest bardzo dużo. Należy do nich m.in. zmniejszenie częstotliwości występowania bólu, zmniejszenie wybranych zaburzeń czynności (np. ograniczonej ruchomości w stawach, obrzęku chłonnego). Każdy pacjent dostaje także kompleksową wiedzę dotyczącą odżywiania się w trakcie i po chorobie onkologicznej. Wiele osób, które już zakończyły udział w programie wskazuje na pozytywne skutki psychoterapii odbytej w ramach projektu, zwłaszcza spotkań grupowych. To pomaga pokonać towarzyszące chorobie poczucie osamotnienia, strachu przed nawrotem choroby, uczy bezpiecznych i skutecznych sposób reakcji na stres, autorelaksacji
i wyciszenia.

Zgodnie z założeniem, w wyniku projektu co najmniej 60% uczestniczących w nim pacjentów ma utrzymać swoje aktualne zatrudnienie bądź znaleźć nową pracę. Wierzymy, że nasi pacjenci, po trudnym doświadczeniu choroby onkologicznej, będą mogli na nowo odnaleźć się w życiu i wrócić na rynek pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to blisko 6,4 mln zł, a wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie  5,5 mln zł. Całość realizowana jest zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Bookmark the permalink.