PZU – Z myślą o bezpieczeństwie

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 zrealizowało w maju 2013 roku zadanie pn.: Wykonanie i montaż systemu wizualizacji pożaru, w postaci  tablicy synoptycznej systemu sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniu pracowników ochrony w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.
Zadanie zostało wykonane przy finansowym udziale PZU Życie SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych. Logo PZU

PZU- Z myślą o bezpieczeństwie.pdf

Bookmark the permalink.