Przetarg na dzierżawę powierzchni pod automaty samosprzedające gorące napoje

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej w holach na parterze oraz na I piętrze budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi pod dwa automaty samosprzedające gorące napoje.

Termin składania pisemnych ofert do dnia 18 lutego 2013 r., do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro Sekretariat pok. 101, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na najem powierzchni użytkowej pod automat do sprzedaży gorących napojów”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2013 r., o godz. 10.15 w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro pokój   Nr 102.

Ewentualne dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dział Administracyjno – Gospodarczy lub telefonicznie pod numerem 91 42 51 433

w godz. 7.00 – 14.30.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Formularz ofertowy

Bookmark the permalink.