Poradnia ginekologiczna zawieszona

Od 1 maja zawieszamy czasowo działalność poradni ginekologicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Powodem jest brak lekarzy gotowych do pracy w poradni na dotychczasowych warunkach finansowych.

– Żądania finansowe, jakie wysunęli lekarze w trakcie trwania podpisanego kontraktu, są niemożliwe do spełnienia – mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO – Brak możliwości spełniania tych żądań poskutkował złożeniem przez lekarzy wypowiedzeń obowiązujących kontraktów.

Rezygnację z pracy złożyło 4 lekarzy. W praktyce oznacza to czasowe zamknięcie poradni ginekologicznej oraz konieczność znalezienia na ich miejsce nowych specjalistów.

– Mamy zgodę NFZ na czasowe zamknięcie poradni do końca czerwca – dodaje dyrektor Sikorski – To czas na intensywne poszukiwania lekarzy gotowych do pracy z naszymi pacjentkami. Mam nadzieję, że szybko zapełnimy tę lukę w naszej działalności i wznowimy przyjmowanie pacjentek w poradni.

Bookmark the permalink.