Pomoc od Fundacji PGE – Energia z Serca

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 zrealizowało w marcu 2015 roku zadanie pn.: Dostawa bronchofiberoskopu.

Zadanie zostało wykonane przy finansowym udziale Fundacji PGE – Energia z Serca w postaci darowizny.

Bookmark the permalink.