Podziękowania dla Roche Polska Sp. z o.o.

Zakup telewizora do Oddziału Chemioterapii Dziennej ZCO był możliwy dzięki wsparciu firmy Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39 B
02-672 Warszawa

http://www.roche.pl

Bookmark the permalink.