Przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej pod automat samosprzedający gorące napoje

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej holu w Ośrodku Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych z Poradnią Medycyny Paliatywnej, w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 27 pod automat samosprzedający gorące napoje.

Termin składania pisemnych ofert do dnia 10 grudnia 2012 r., do godz. 11.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro Sekretariat pok. 101, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na najem powierzchni użytkowej pod automat do sprzedaży gorących napojów”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2012 r., o godz. 11.15 w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro pokój Nr 102.

Ewentualne dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dział Administracyjno – Gospodarczy lub telefonicznie pod numerem 91 42 51 433
w godz. 7.00 – 14.30.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Formularz ofertowy

Bookmark the permalink.