Ogłoszenie przetargu – usługi fryzjerskie

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dotyczący najmu pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych pod usługi fryzjerskie oraz sprzedaż peruk i specjalistycznych  kosmetyków dla pacjentów onkologicznych

Termin składania  pisemnych ofert do dnia 16.07.2012 r. do godz. 11.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny I piętro Sekretariat pok. 101, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na wynajęcie pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych pod usługi fryzjerskie oraz sprzedaż peruk i specjalistycznych  kosmetyków dla pacjentów onkologicznych”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2012 r., o godz. 11.15 w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny I piętro pokój Nr 102.

Ewentualne dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dział Administracyjno – Gospodarczy lub telefonicznie pod numerem 91 42 51 433 w godz. 8.15 – 14.30.

Oferta przetargu

Regulamin przetargu

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Bookmark the permalink.