Pisemny przetarg ograniczony na najem nieruchomości

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie ogłasza przetarg pisemny ograniczony na najem nieruchomości gruntowych.

Bookmark the permalink.