Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej pod automaty sprzedające gorące napoje, napoje butelkowane i przekąski.

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej w holu na parterze budynku nr 2 w którym mieści się Oddział Kliniczny Radioterapii pod jeden automat sprzedający gorące napoje oraz jeden automat sprzedający napoje butelkowane i przekąski.

Termin składania pisemnych ofert do dnia 01 marca 2016 r., do godz. 11.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro Sekretariat pok. nr 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na najem powierzchni użytkowej pod automaty w budynku Radioterapii nr2”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 marca 2016 r., o godz. 11.10 w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro pokój nr 1.02.

Ewentualne dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dział Administracyjno – Gospodarczy lub telefonicznie pod numerem 91 42 51 431 w godz. 7.00 – 14.30. Osoba prowadząca sprawę- Magdalena Podkoń

Bookmark the permalink.