Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem powierzchni pod automaty sprzedające gorące napoje, napoje butelkowane i przekąski

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej w holu na parterze budynku nr 2, w którym mieści się Oddział Kliniczny Radioterapii pod jeden automat sprzedający gorące napoje oraz jeden automat sprzedający napoje butelkowane i przekąski.

Termin składania pisemnych ofert do dnia 11 marca 2019 r., do godz. 11.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 5, I piętro Sekretariat pok. nr 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na najem powierzchni użytkowej pod automaty w budynku Radioterapii nr 2”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2019 r., o godz. 11.10 w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 5, I piętro pokój nr 1.02. Ewentualne dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, Dział Administracyjno – Gospodarczy p.012 lub telefonicznie pod numerem 91 42 51 430 w godz. 7.00 – 14.30. Osoba prowadząca sprawę – Magdalena Podkoń.

Bookmark the permalink.