OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisku salowej.

Oczekujemy na poważne oferty od osób zainteresowanych dobrym wynagrodzeniem za odpowiedzialną i wymagającą pracę.

Przewidywana wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto to 3 400 zł.

Ponadto oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia gwarantowaną umową o pracę:
 • pensję zawsze na czas;
 • możliwość zdobycia nowego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych;
 • pakiet BHP;
 • pakiet świadczeń pozapłacowych z funduszu socjalnego;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;

Główne zadania:

 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych,
 • wykonywanie czynności pomocniczych podczas zabiegów pielęgnacyjnych i transportu pacjentów,
 • prace transportowe,

Osoby zainteresowane pracą powinny:

 • sumiennie i starannie wykonywać powierzone obowiązki;
 • być odporne na pracę w stresie i o zmiennym natężeniu wysiłku;
 • posiadać dobry stan zdrowia i wysoką sprawność manualną.

Prosimy o wysyłanie listu motywacyjnego i CV ze zdjęciem (zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: mzboinski@onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 września br. Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. 91-42-51-421.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., niniejszym informujemy o tym, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod@onkologia.szczecin.pl.

3) Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,5) Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Bookmark the permalink.