Ogłoszenie o naborze do pracy

Nabór na stanowisko: ratownik medyczny

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w związku ze wzrostem potrzeb kadrowych, ogłasza nabór na stanowisko: ratownik medyczny

 Zakres odpowiedzialności

 • udzielanie pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.
 • planowanie i organizacja pracy transportu sanitarnego wewnętrznego i zewnętrznego,
 • przyjmowanie z oddziałów zgłoszeń telefonicznych przewozu sanitarnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ustalanie takiego przewozu z kierowcą transportu sanitarnego,
 • uczestniczenie w transporcie pacjentów w stanie ciężkim oraz nadzorowanie ich wszystkich parametrów życiowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • zastępowanie kierowcy transportu sanitarnego podczas jego nieobecności w zakresie przewozu zewnętrznego i wewnętrznego pacjentów ZCO,
 • analiza zleceń transportu sanitarnego pod kątem ich zasadności, kompletności, terminowości, prawidłowości ustalenia i wysokości ewentualnej odpłatności wnoszonej przez pacjenta,
 • podejmowane działań mających na celu racjonalizację zewnętrznego transportu sanitarnego.

Wymagania

 • uprawnienia ratownika medycznego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku;
 • zaangażowanie, pracowitość i odpowiedzialność i systematyczność;

Oferujemy

 • stabilność zatrudnienia gwarantowaną umową o pracę na pełen etat;
 • pensję zawsze na czas;
 • praca od poniedziałku do piątku;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • pakiet świadczeń pozapłacowych.

Prosimy o wysyłanie CV ze zdjęciem (zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: mzboinski@onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 31.03.2021 r.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., niniejszym informujemy o tym, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod@onkologia.szczecin.pl.

3) Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Bookmark the permalink.