Nabór na stanowisko: pomoc kuchenna

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w związku ze wzrostem potrzeb kadrowych, ogłasza nabór na stanowisko: pomoc kuchenna

Zakres odpowiedzialności pomocy kuchennej

 • obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie);
 • rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców;
 • przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza;
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych
 • dbanie o najwyższą jakość, smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
 • oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;
 • utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych , BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;
 • mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego
 • sprzątanie kuchni, obieralni i innych pomieszczeń kuchennych,

Wymagania

 • Wykształcenie minimum zawodowe- gastronomiczne;
 • Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność
 • Kultura osobista

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem

 • Doświadczenie w pracy w podmiotach gastronomicznych;
 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • świadczenia socjalne.

Prosimy o wysyłanie CV ze zdjęciem (zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: jkobylinska@onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 31.07.2017 r.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., niniejszym informujemy o tym, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod@onkologia.szczecin.pl.

3) Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Bookmark the permalink.