Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie zakładu pod względem fachowym, administracyjnym i gospodarczym.
 • planowanie, organizowanie i kontrola pracy personelu zatrudnionego w zakładzie.

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • tytułu specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,
 • co najmniej 5 lat stażu pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego,
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania wielu różnorodnych, skomplikowanych zadań o charakterze technicznym, organizacyjnym lub specjalistycznym,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia gwarantowaną umową o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • rozkład czasu pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Prosimy o wysyłanie CV ze zdjęciem (zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: szpital@onkologia.szczecin.pl lub mzboinski@onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2019 r. Informacje telefoniczne udziela Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Marek Zboiński, tel. 91-42-51-421.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

DYREKTOR
Krystyna Pieczyńska

Szczecin, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., niniejszym informujemy o tym, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod@onkologia.szczecin.pl.

3) dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Bookmark the permalink.