Nabór na stanowisko: Elektryk

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w związku ze wzrostem potrzeb kadrowych, ogłasza nabór na stanowisko: Elektryk

Zakres odpowiedzialności Elektryka:

 • Kontrola i nadzór nad pracą urządzeń elektrycznych w tym instalacji niskoprądowych (np. przyzywowych, monitoringu oświetlenia ewakuacyjnego), instalacji silnoprądowych zew. i wew., stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, instalacji fotowoltaicznych;
 • Diagnozowanie oraz usuwanie awarii i uszkodzeń w nadzorowanym sprzęcie i instalacjach;
 • Analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zagwarantowania ciągłości pracy zakładu;
 • Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, wykonywanie okresowych przeglądów/oględzin;
 • Zgłaszanie potrzeby zakupu materiałów i części;
 • Montaż urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi;
 • Nadzór nad podległą dokumentacją techniczną;
 • Przestrzeganie wymogów jakościowych i zasad BHP.

Wymagania:

 • Uprawnienia SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • Wykształcenie o profilu kierunkowym (mile widziane technik/inż. elektryk, energetyk, mechatronik lub pokrewne);
 • Podstawowa umiejętność czytania dokumentacji i schematów elektrycznych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku;
 • Sprawność manualna;
 • Zaangażowanie, pracowitość i odpowiedzialność i systematyczność;

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia gwarantowaną umową o pracę na pełen etat;
 • Pensję zawsze na czas;
 • Praca od poniedziałku do piątku;
 • Ubezpieczenie grupowe;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe).

Prosimy o wysyłanie CV ze zdjęciem (zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: mczarnecki[at]onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 28.02.2019 r.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., niniejszym informujemy o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod[at]onkologia.szczecin.pl.
 3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 5. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Bookmark the permalink.