Menedżer Roku 2014 w Ochronie Zdrowia

Z przyjemnością informujemy, że Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Krystyna Pieczyńska otrzymała tytuł Menedżera Roku 2014 w Ochronie Zdrowia w kategorii placówki publiczne.
                                                                  dyplom                                                           
Szanowni Państwo,

 

Tytuł Menadżera Roku w ochronie zdrowia, który został mi przyznany w tegorocznej edycji konkursu Sukces Roku 2014 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny skłonił mnie do refleksji i wewnętrznego rachunku menadżerskiego sumienia. Co oznacza ten tytuł dla mojej pracy związanej od ponad 20 lat z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii?
W moim przekonaniu dobry menadżer to przede wszystkim ktoś, kto posiada swoistą wrodzona zdolność przewodzenia zespołowi ludzkiemu, kto potrafi skutecznie kierować ludźmi, Guru liderów i teorii przywództwa Warren Buffet powiedział onegdaj: „zatrudniając ludzi szukam w nich trzech rzeczy. Pierwszą jest spójność wewnętrzna, drugą – inteligencja, a trzecią wysoki poziom energii. Ale jeśli nie masz pierwszej, dwie pozostałe zabija cię.” Spójność wewnętrzna oznacza nic innego jak uczciwość, prawdomówność i autentyczność w robieniu tego, co deklarujemy, jako cel naszej aktywności zawodowej i poza zawodowej. Menedżer spójny wewnętrznie to człowiek, który nie musi manipulować ludźmi, którymi kieruje – potrafi osiągać swoje cele poprzez mówienie prawdy i dotrzymywanie obietnic.
Jedną z obietnic złożonych sobie samej i mojemu zespołowi, ludziom, z którymi pracuję w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii było podejmowanie wyzwań dla podnoszenia jakości opieki nad naszymi pacjentami, nieustanne wspólne tworzenie, budowanie atmosfery sprzyjającej trudnemu procesowi leczenia onkologicznego, zapewnienie najlepszych możliwych warunków technicznych dla tego procesu zarówno z perspektywy pacjenta jak i zespołu medycznego. Sądzę, że mimo bardzo skomplikowaną sytuacji w polskiej służbie zdrowia, trudniej zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i formalno – prawnym, systemowym, udaje mi się spełniać tę obietnicę.
Każdy biznes robiony jest przez i dla ludzi, dlatego w moim przekonaniu dobry menadżer dba i interesuje się ludźmi. Rozmawia z nimi, słucha ich i stara się zrozumieć, zachowując przy tym równowagę, ponieważ zarządzanie zespcern nie może być zorientowane tylko na ludzi, ale musi skupiać się na skutecznej realizacji wspólnych zadań. Zespół Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii to ludzie z którymi wspólnie codziennie realizujemy małe zadania i wielkie przedsięwzięcia, takie jak jedna ze sztandarowych inwestycji regionu czyli budowa Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Za tę możliwość wspólnego tworzenia lepszej rzeczywistości i rozwoju naszego szpitala chciałabym serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom.
Na zakończenie do moich przemyśleń dotyczących dobrego menadżera dodam optymizm. Optymizm rozumiany jako pozytywne nastawienie, nawet w obliczu trudności, wyzwań i kryzysów, zarówno tych organizacyjnych jak i personalnych. Optymizm rozumiany jako silna wiara w ludzi i w możliwość osiągania sukcesów .. Parafrazując na zakończenie słowa badacza talentów, politologa Marcusa Buckinghama ,- mówiąc, że dobrego menadżera cechuje optymizm mam po prostu na myśli to, że nic ani zły nastrój ani racjonalne argumenty innych osób ani ponura rzeczywistość nie jest w stanie zachwiać jeg o wiary w lepszą przyszłość.
Bardzo Państwu dziękuję za dostrzeżenie i docenienie mojego menadżerskiego optymizmu.

 

Z poważaniem
Krystyna Pieczyńska
Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
Bookmark the permalink.