Kurs specjalizacyjny – „Terapia promieniowaniem niejonizującym”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 listopada 2019 roku w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie odbędzie się kurs specjalizacyjny nt. Terapia promieniowaniem niejonizującymzgodny z programem specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej, moduł I.

Kurs skierowany jest do fizyków medycznych, zwłaszcza do fizyków specjalizujących się
w dziedzinie fizyki medycznej.

Uwaga!!! Liczba miejsc w kursie jest ograniczona – maksymalnie 45 osób.

Koszt kursu wynosi 121.95 zł netto (150 zł brutto) – cena obejmuje 23% VAT

(121.95 zł – opłata dla osób zwolnionych z podatku VAT – dotyczy opłacających, kierowanych na kurs przez jednostki finansowane w 70% lub całości ze środków publicznych)

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, obiad i poczęstunki podczas przerw.

Chętnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: promieniowanie.niejonizujące@gmail.com bądź faksem pod numer 91 4251574 w terminie do 20-09-2019.


Opłatę rejestracyjną należy dokonać do dnia 20-10-2019 r.

Formularz-zgłoszeniowy

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu

660 523 867 – Magdalena Łukowiak.

Nr konta bankowego do dokonania opłat za kurs:

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Ul. Strzałowska 22

71 – 730 Szczecin

PL 73 1050 1559 1000 0022 5775 9007
ING Bank Śląski S.A. Oddział Szczecin

Z dopiskiem: Kurs specjalizacyjny – fizyka medyczna

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu.

Bookmark the permalink.