Informacja w sprawie awarii akceleratorów

Nawiązując do informacji radiowych w sprawie awarii akceleratorów („Chaos w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii…”) uprzejmie informuję, co następuje:

  1. Wszystkie urządzenia terapeutyczne Oddziału Klinicznego Radioterapii, w tym akceleratory liniowe, są objęte stałą opieką serwisową ich producenta. Opieka ta wynika z zawartych umów co pozwala na możliwie szybkie podjęcie interwencji, bez zbędnych czynności administracyjnych.
  2. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii czyni wszelkie możliwe starania zmierzające do maksymalnego ograniczenia czasu przestojów awaryjnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami serwisu producenta. Od kilku dni inżynierowie serwisowi prowadzą, w trybie ciągłym czynności diagnostyczne i naprawcze.
  3. W chwili obecnej jest wyłączony (i naprawiany) jeden z czterech posiadanych akceleratorów liniowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo naprawienia tego aparatu jeszcze dzisiaj. W trakcie rozmowy z dyrektorem serwisu medycznego – Panem Dariuszem Szczepankowskim ustalono, że serwis będzie prowadził czynności naprawcze także w dniu jutrzejszym, o ile zajdzie taka potrzeba, tak aby doprowadzić do możliwie szybkiego osiągnięcia pełnej sprawności wszystkich akceleratorów.
  4. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii czyni wszelkie możliwe starania mające na celu ograniczenie do minimum skutków awarii zaistniałych, w okresie ostatniego tygodnia. Pacjenci są przesuwani na inne urządzenia terapeutyczne. W przypadku konieczności przeniesienia terapii na inny dzień, niż wyznaczony wcześniej, uprzedzamy o tym zainteresowanych w drodze telefonicznej.
  5. Planujemy, w perspektywie I kwartału przyszłego roku, doprowadzenie do takiego skonfigurowania urządzeń linii radioterapeutycznej, aby pięć akceleratorów liniowych (jeden jest w trakcie zakupu) miało możliwość pełnego wzajemnego zastępowania, w razie awarii jednego z nich – bez konieczności korygowania opracowanego planu leczenia. Pozwoli to na dalsze ograniczenie negatywnych skutków ewentualnych awarii w przyszłości.
  6. W kwestii zaistniałych awarii jesteśmy w kontakcie z organem założycielskim i lokalnym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.
  7. Przyśpieszacze liniowe w prywatnym poznańskim centrum Euromedic pracują jedynie w systemie jednozmianowym. Nie jest więc właściwe porównywanie wyposażenia tego ośrodka z  Oddziałem Klinicznym Radioterapii ZCO, funkcjonującym, w dni robocze od godziny 800 do godziny 2200. Bardziej właściwe są tu publiczne ośrodki referencyjne (najbliższe: Wielkopolskie Centrum Onkologii i Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy). Ponadto w/w firma niepubliczna jest w trakcie uruchomiania ośrodka radioterapeutycznego w województwie zachodniopomorskim i zapewne będzie czynić starania o pozyskanie środków finansowych pozostających w gestii NFZ. Wyrażam nadzieję, że posłużenie się wypowiedzią szefa jednego z ośrodków Euromedic jest jedynie dziełem przypadku, a nie zamierzonym działaniem, naruszającym zasady uczciwej konkurencji i etyki dziennikarskiej.

Na zakończenie pragnę serdecznie przeprosić wszystkie osoby, które spotkały niedogodności związane z nasileniem awarii akceleratorów liniowych w okresie ostatniego tygodnia.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

ul. Strzałowska 22   71-730 Szczecin.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych

(-) Zbigniew Dudziński

tel.:   091 42 51 403

504  189  311.

zdudzinski@onkologia.szczecin.pl

Bookmark the permalink.