Impreza plenerowa „Chodzę, biegam, więc jestem” – 22.09.2012

Dnia 22.09.2012r. w godz. 12.00 – 17.00 odbyła się akcja plenerowa Chodzę, biegam, wiec jestem w ramach Aktywnego Szczecina na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Organizatorem Aktywnego Szczecina było Stowarzyszenie Aktywności i Promocji Zdrowia Bene Sport Active pod patronatem Urzędu Miasta Szczecin. Mieszkańcy Szczecina i regionu mieli okazję dowiedzieć się jak dbać o zdrowie własne i swoich najbliższych oraz jak utrzymać dobrą kondycję. Podczas imprezy wystawiono stoiska informacyjno -edukacyjne: Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, Stowarzyszenia Amazonek „AGATA”. Przy stoiskach można było zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, obliczyć wskaźnik masy ciała (BMI), nauczyć się samobadania piersi na fantomie, nauczyć się pierwszej pomocy na fantomie, otrzymać materiały informacyjne: egzemplarze Kodeksu dedykowane dedykowane dla dorosłych, młodzieży i dzieci, materiały z zakresu profilaktyki raka piersi. Podczas imprezy przygotowywana była wielka sałatka owocowa promująca jedno z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem „jedz 5 x dziennie warzywa i owoce”, do degustacji sałatki ustawiła się długa kolejka szczecinian. Poprzez promocję wielu mieszkańcom uświadomiono konieczność spożywania częściej  warzyw i owoców. W godz. 14.00 – 14.30 odbył się marszobieg „Chodzę, biegam wiec jestem”. Celem było zachęcenie mieszkańców województwa do zdrowego i aktywnego stylu życia, zwrócenie uwagi na różnorodne formy aktywności fizycznej, promocja jednego z zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem „Bądź codziennie aktywny ruchowo”. Uczestnicy otrzymali koszulki, daszki, zielone balony. Trasa marszobiegu wynosiła 2 km, bez współzawodnictwa. W biegu nie było przegranych i wygranych, nagrodą było zdrowie i dobra zabawa. Wśród uczestników rozlosowano upominki. W marszobiegu wzięło udział 200 osób. W trakcie imprezy, w godz. 12.30 – 16.00 prowadzone były aktywności ruchowe, m.in. ćwiczenia na piłkach z instruktorem, Nordic Walking, Gymstic. W imprezie uczestniczyło ok. 1000 osób.

Bookmark the permalink.