Dzień Drzwi Otwartych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Z okazji obchodów 12-go Światowego dnia Walki z Rakiem w dniu 4.02.2012r. w godz. 9.00-13.00 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZCO (budynek nr 2). W tym dniu Panie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi (obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna z podaniem nr PESEL pod nr tel. 91/4 251 593).

Ponadto, będzie można:

 • zasięgnąć informacji o badaniach profilaktycznych  na terenie województwa
  zachodniopomorskiego i placówkach, gdzie można je wykonać,
 • otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka
  piersi i profilaktyki raka szyjki macicy,
 • nauczyć się samobadania piersi,
 • zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami
  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,
 • otrzymać egzemplarze Kodeksu dla dorosłych oraz wydania komiksowe dla
  dzieci i młodzieży.

Każda z Pań, która wykona badanie mammograficzne w ZCO otrzyma egzemplarz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Bookmark the permalink.