Dzień Drzwi Otwartych

Zapraszamy w sobotę 7 lutego 2015r. w godz. 9.00 – 13.00 na Dzień Drzwi Otwartych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii organizowany w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (budynek nr 8 ) we współpracy z Polską Unią Onkologii w ramach obchodów 15. Światowego Dnia Walki z Rakiem.

W programie:

1. Badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

2. Stoiska  informacyjno-edukacyjne:

Stoisko Prewencji Pierwotnej Nowotworów – promocja zdrowego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:

  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i BMI,
  • Pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, test motywacji rzucenia palenia, materiały informacyjne na temat szkodliwości palenia,
  • materiały edukacyjne –egzemplarze Kodeksu dedykowane do  dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • informacja o bezpłatnych przesiewowych programach profilaktycznych.

Stoisko Wojewódzkiego  Ośrodka Koordynującego  Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania  Raka Piersi:

  • Nauka samobadania piersi na fantomie,
  • promocja programu i badań mammograficznych,  informacja o placówkach, gdzie można wykonać badania w ramach programu,
  • materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi..

 

3. Godz. 11.00  Pogadanka Badam się, mam pewność –  profilaktyka raka piersi

4. Wystawa nagrodzonych prac plastycznych  w ramach organizowanych konkursów w  szczecińskich szkołach „Rzuć palenie, zapełnij kieszenie” i „Znam zalecenia – rak nie ma nic do powiedzenia”

PRZYJDŹ !!!

Bez wcześniejszej rejestracji !!! Wystarczy  dowód osobisty

INFORMACJE:

tel. 91 425 14 23 w dni powszednie w godz. 7.00-14.30,

w dniu  07.02.2014 tel. 91 425 15 93 lub 495

Bookmark the permalink.