Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko: farmaceuta (umowa na czas zastępstwa)

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie jest wysokospecjalistyczną jednostką opieki medycznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz naciskowi na podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych zajmujemy czołowe miejsca w rankingach polskich szpitali. W związku ze wzrostem potrzeb kadrowych,

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko: farmaceuta (umowa na czas zastępstwa)

 Zakres odpowiedzialności

 • opracowywanie zleceń lekarskich na leki cytotoksyczne;
 • nadzór nad sporządzaniem oraz sporządzanie indywidualnych dawek leków cytotoksycznych;
 • ocena jakości sporządzonych indywidualnych dawek leków cytotoksycznych;
 • sprawowanie opieki farmaceutycznej polegającej na procesie, w którym farmaceuta, współpracując z lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta;
 • racjonalna gospodarka produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi wykorzystywanymi w Pracowni Cytostatyków;
 • współudział w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu;
 • monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych i przekazywanie tych informacji właściwym organom;
 • nadzór nad warunkami sporządzania leków cytotoksycznych, w tym kontrola czystości mikrobiologicznej i fizycznej pomieszczeń Pracowni Cytostatyków oraz kontrola poprawnego działania wykorzystywanych w niej urządzeń;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej sporządzania leków i nadzoru nad warunkami ich sporządzania

 Wymagania

 • Wykształcenie wyższe- magister farmacji;

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem

 • Doświadczenie w pracy z lekami cytostatycznymi;
 • Doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych;
 • Znajomość programów komputerowych używanych w podmiotach leczniczych Eskulap, Cato;
 • Znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego.

Oferujemy

 • Wolne weekendy
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Świadczenia socjalne.

Prosimy o wysyłanie CV ze zdjęciem (zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: ajarmolowicz@onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 14.02.2016 r.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Administratorem danych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie 71-730, Strzałowska 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

Bookmark the permalink.