Certyfikat „Szpital bez bólu”

Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapi, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym zaświadczają, że Zachodniopomorskie Centrum Onkologii spełnia, po raz kolejny, kryteria kwalifikujące do uzyskania w dniu 17 kwietnia 2012 certyfikatu „Szpital bez bólu” .

Certyfikat „Szpital bez bólu”

Bookmark the permalink.