AKREDYTACJA 2012

W dniach 18-20 stycznia 2012 roku w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu :Wsparcie procesu akedytacji zakładów opieki zdrowotnej”.
Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bookmark the permalink.